Nấm

 Nấm linh chi trắng - 125g  Nấm linh chi trắng - 125g
19,000₫
 Nấm linh chi nâu - 125g  Nấm linh chi nâu - 125g
18,000₫
 Nấm bào ngư trắng - 250gr  Nấm bào ngư trắng - 250gr
23,000₫
 Nấm mỡ - 150gr  Nấm mỡ - 150gr
46,000₫
 Nấm đông cô - 175gr  Nấm đông cô - 175gr
29,000₫
 Nấm kim châm - 150gr  Nấm kim châm - 150gr
9,500₫
 Nấm đùi gà - 300gr  Nấm đùi gà - 300gr
19,000₫