Fs Trái Cây Tươi - Giá tốt - Chất lượng và An Toàn - Giao hàng tận nơi

Fs Trái Cây Tươi

Bưởi da xanh FS Trái cây tươi Bưởi da xanh FS Trái cây tươi
60,000₫
 Cam sành - HCM 1KG Cam sành - HCM 1KG
30,000₫
 Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM 1KG Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM 1KG
85,000₫
Chanh vàng nhập khẩu FS Trái cây tươi Chanh vàng nhập khẩu FS Trái cây tươi
45,000₫
 Chôm Chôm Thái - HCM 1KG Chôm Chôm Thái - HCM 1KG
65,000₫
 Dưa Hấu Long An - HCM 2,5KG Dưa Hấu Long An - HCM 2,5KG
32,000₫
 Kiwi Vàng - HCM 1kg Kiwi Vàng - HCM 1kg
189,000₫
Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi
118,000₫
Mận An Phước FS Trái cây tươi Mận An Phước FS Trái cây tươi
45,000₫
 Măng Cụt - HCM 500Gr Măng Cụt - HCM 500Gr
57,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
79,000₫
Nho đỏ RED FS Trái cây tươi Nho đỏ RED FS Trái cây tươi
145,000₫
Ôỉ Lê FS Trái cây tươi Ôỉ Lê FS Trái cây tươi
24,000₫
 Quýt Úc - HCM 500Gram Quýt Úc - HCM 500Gram
55,000₫
 Sầu Riêng Ri 6 - HCM 3KG Sầu Riêng Ri 6 - HCM 3KG
350,000₫
 Cam sành - HCM 1KG Cam sành - HCM 1KG
30,000₫
 Cherry Đỏ Size 9.5 - HCM Cherry Đỏ Size 9.5 - HCM
560,000₫
 Chôm Chôm Thái - HCM 1KG Chôm Chôm Thái - HCM 1KG
65,000₫
 Dưa Lưới Tròn - HCM 1,3KG Dưa Lưới Tròn - HCM 1,3KG
70,000₫
 Kiwi Vàng - HCM 1kg Kiwi Vàng - HCM 1kg
189,000₫
 Măng Cụt - HCM 500Gr Măng Cụt - HCM 500Gr
57,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
79,000₫
 Sầu Riêng Ri 6 - HCM 3KG Sầu Riêng Ri 6 - HCM 3KG
350,000₫
 Vải thiều - HCM 1KG Vải thiều - HCM 1KG
70,000₫