SẢN PHẨM MỚI

 Cherry Đỏ Size 9.5  Cherry Đỏ Size 9.5
229,000₫
 Đào Láng Hà Nội - 1kg  Đào Láng Hà Nội - 1kg
49,000₫
 Đào lông - 1kg  Đào lông - 1kg
54,000₫
 Dâu tây Đà Lạt - hộp 500gr  Dâu tây Đà Lạt - hộp 500gr
54,000₫
 Mận An Phước/ Mận đỏ - 1kg  Mận An Phước/ Mận đỏ - 1kg
49,000₫
 Mận Cherry - 500g  Mận Cherry - 500g
24,500₫
 Táo Gala - 1kg  Táo Gala - 1kg
72,000₫
 Xoài cát Hòa Lộc - 1kg  Xoài cát Hòa Lộc - 1kg
62,000₫