Trái cây VN

 Bơ 034 - 1kg Bơ 034 - 1kg
26,000₫

Bơ 034 - 1kg

26,000₫

 Bưởi 5 roi - trái 1.2kg Bưởi 5 roi - trái 1.2kg
42,000₫
 Bưởi da xanh - trái 1.5kg Bưởi da xanh - trái 1.5kg
59,000₫
 Cam sành - 1kg Cam sành - 1kg
14,500₫
 Chanh dây - 1kg Chanh dây - 1kg
29,000₫
 Chanh không hạt - 500gr Chanh không hạt - 500gr
9,500₫
 Chôm chôm thường - 1kg Chôm chôm thường - 1kg
34,000₫
 Chuối cau - 1kg Chuối cau - 1kg
24,000₫
 Chuối già - 1kg Chuối già - 1kg
20,500₫
 Chuối sứ - 1kg Chuối sứ - 1kg
22,000₫
 Cóc non - 1kg Cóc non - 1kg
18,000₫
 Cóc trái/ Cóc cầy - 1kg Cóc trái/ Cóc cầy - 1kg
21,000₫
 Đào Láng Hà Nội - 1kg Đào Láng Hà Nội - 1kg
49,000₫
 Đào lông - 1kg Đào lông - 1kg
54,000₫
 Dâu tây Đà Lạt - hộp 500gr Dâu tây Đà Lạt - hộp 500gr
54,000₫
 Đu đủ vàng - 1kg Đu đủ vàng - 1kg
23,000₫
 Dưa hấu không hạt - Trái 3.5Kg Dưa hấu không hạt - Trái 3.5Kg
94,000₫
Hết hàng
 Dưa lê - 1kg Dưa lê - 1kg
27,000₫
 Dưa lưới mật - trái 2kg Dưa lưới mật - trái 2kg
79,000₫
 Dưa Lưới Tròn - Trái 1.3Kg Dưa Lưới Tròn - Trái 1.3Kg
59,000₫
 Dừa tiện lợi - 1 trái Dừa tiện lợi - 1 trái
16,500₫
 Dừa tiện lợi - Combo 3 trái Dừa tiện lợi - Combo 3 trái
49,000₫
Hết hàng
 Dừa tiện lợi nắp khoen - 1 trái Dừa tiện lợi nắp khoen - 1 trái
18,500₫
 Dừa xiêm gọt - 1 trái Dừa xiêm gọt - 1 trái
17,500₫
 Mận An Phước/ Mận đỏ - 1kg Mận An Phước/ Mận đỏ - 1kg
49,000₫
 Mận Cherry - 500g Mận Cherry - 500g
24,500₫
 Mận cơm - 500gr Mận cơm - 500gr
22,000₫
 Mận Đá - 1kg Mận Đá - 1kg
45,000₫
 Me Thái nguyên vỏ - 500gr Me Thái nguyên vỏ - 500gr
59,000₫
 Mít Thái lột sẵn - 500g Mít Thái lột sẵn - 500g
39,000₫
 Mít Thái xẻ miếng - 2kg Mít Thái xẻ miếng - 2kg
64,000₫
 Na Thái - 1kg Na Thái - 1kg
69,000₫
 Nhãn Thái - 1kg Nhãn Thái - 1kg
54,000₫
 Nho đỏ Ninh Thuận - 500gr Nho đỏ Ninh Thuận - 500gr
22,500₫
 Nho xanh Ninh Thuận - 500gr Nho xanh Ninh Thuận - 500gr
39,000₫
 Ổi Trân Châu Ruột Đỏ - 1kg Ổi Trân Châu Ruột Đỏ - 1kg
28,000₫