Trái cây Việt

Hết hàng
 Bơ 034 Đắc Lắc 1kg - Hà Nội  Bơ 034 Đắc Lắc 1kg - Hà Nội
79,000₫
Bưởi da xanh FS Trái cây tươi Bưởi da xanh FS Trái cây tươi
60,000₫
Hết hàng
Bưởi da xanh FS Trái cây tươi Bưởi da xanh FS Trái cây tươi
49,000₫
Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi
45,000₫
Hết hàng
Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi
39,000₫
 Cam sành - HCM 1KG  Cam sành - HCM 1KG
30,000₫
Chanh dây FS Trái cây tươi Chanh dây FS Trái cây tươi
22,000₫
 Chôm Chôm Thái - HCM 1KG  Chôm Chôm Thái - HCM 1KG
65,000₫
 Chuối Cau Nải - HCM 1KG  Chuối Cau Nải - HCM 1KG
27,000₫
Dâu tây Newzealand FS Trái cây tươi Dâu tây Newzealand FS Trái cây tươi
160,000₫
Hết hàng
 Dừa Gọt 1 trái - Hà Nội  Dừa Gọt 1 trái - Hà Nội
28,000₫
Hết hàng
 Dưa Hấu 1kg - Hà Nội  Dưa Hấu 1kg - Hà Nội
26,000₫
 Dưa Lưới Tròn - HCM 1,3KG  Dưa Lưới Tròn - HCM 1,3KG
70,000₫
Hết hàng
 Dưa Lưới Tròn 1kg - Hà Nội  Dưa Lưới Tròn 1kg - Hà Nội
65,000₫
Mận An Phước FS Trái cây tươi Mận An Phước FS Trái cây tươi
45,000₫
 Măng Cụt - HCM 500Gr  Măng Cụt - HCM 500Gr
57,000₫
 Mít Thái Lột - HCM 500Gr  Mít Thái Lột - HCM 500Gr
40,000₫
Nhãn Thái FS Trái cây tươi Nhãn Thái FS Trái cây tươi
55,000₫
Ôỉ Lê FS Trái cây tươi Ôỉ Lê FS Trái cây tươi
15,000₫