Trái cây Ngoại

 Blueberry (Việt Quất) - HCM 125Gram  Blueberry (Việt Quất) - HCM 125Gram
120,000₫
Hết hàng
 Blueberry (Việt Quất) hộp 12gr - Hà Nội  Blueberry (Việt Quất) hộp 12gr - Hà Nội
135,000₫
 Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM 1KG  Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM 1KG
85,000₫
Hết hàng
 Cam Vàng Nhập Khẩu 1kg - Hà Nội  Cam Vàng Nhập Khẩu 1kg - Hà Nội
99,000₫
Hết hàng
 Cherry Đỏ size 9.0 - Hà Nội  Cherry Đỏ size 9.0 - Hà Nội
480,000₫
 Cherry Đỏ Size 9.5 - HCM  Cherry Đỏ Size 9.5 - HCM
560,000₫
 Kiwi Vàng - HCM 1kg  Kiwi Vàng - HCM 1kg
189,000₫
Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi
118,000₫
Hết hàng
Kiwi xanh Zespri Kiwi xanh Zespri
115,000₫
Lê Nam Phi FS Trái cây tươi Lê Nam Phi FS Trái cây tươi
90,000₫
Lê Hàn Quốc FS Trái cây tươi Lê Hàn Quốc FS Trái cây tươi
38,000₫
Hết hàng
 Lê NASHI Hàn Quốc 1kg - Hà Nội  Lê NASHI Hàn Quốc 1kg - Hà Nội
115,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
180,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
79,000₫
Nho đỏ RED FS Trái cây tươi Nho đỏ RED FS Trái cây tươi
145,000₫
Hết hàng
Nho đỏ không hạt FS Trái cây tươi Nho đỏ không hạt FS Trái cây tươi
169,000₫
Nho đỏ không hạt FS Trái cây tươi Nho đỏ không hạt FS Trái cây tươi
158,000₫
 Quýt Úc (kg) - HCM 1KG  Quýt Úc (kg) - HCM 1KG
110,000₫
Hết hàng
Táo đỏ FS Trái cây tươi Táo đỏ FS Trái cây tươi
69,000₫
Hết hàng
Táo Envy FS Trái cây tươi Táo Envy FS Trái cây tươi
209,000₫