Trái cây Ngoại

Hết hàng
 Blueberry (Việt Quất) - Hà Nội Blueberry (Việt Quất) - Hà Nội
135,000₫
 Blueberry (Việt Quất) - HCM Blueberry (Việt Quất) - HCM
132,000₫
 Blueberry (Việt Quất) - Nha Trang Blueberry (Việt Quất) - Nha Trang
135,000₫
Hết hàng
Cam Cara FS Trái cây tươi Cam Cara FS Trái cây tươi
109,000₫
Hết hàng
Cam Cara FS Trái cây tươi Cam Cara FS Trái cây tươi
120,000₫

Cam Cara - HCM

120,000₫

Hết hàng
Cam Cara FS Trái cây tươi Cam Cara FS Trái cây tươi
109,000₫
 Cam Vàng Nhập Khẩu - Hà Nội Cam Vàng Nhập Khẩu - Hà Nội
74,000₫
 Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM
78,500₫
 Cam Vàng Nhập Khẩu - Nha Trang Cam Vàng Nhập Khẩu - Nha Trang
79,000₫
 Cherry Đỏ - Hà Nội Cherry Đỏ - Hà Nội
450,000₫
 Cherry Đỏ - HCM Cherry Đỏ - HCM
420,000₫
 Cherry Đỏ - Nha Trang Cherry Đỏ - Nha Trang
430,000₫
Hết hàng
 Cherry Vàng - Hà Nội Cherry Vàng - Hà Nội
0₫
Hết hàng
 Cherry Vàng - HCM Cherry Vàng - HCM
0₫
Hết hàng
 Cherry Vàng - Nha Trang Cherry Vàng - Nha Trang
0₫
 Kiwi Vàng - Hà Nội Kiwi Vàng - Hà Nội
169,000₫
 Kiwi Vàng - HCM Kiwi Vàng - HCM
169,000₫
 Kiwi Vàng - Nha Trang Kiwi Vàng - Nha Trang
169,000₫
Hết hàng
Kiwi xanh Zespri Kiwi xanh Zespri
115,000₫
Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi
160,000₫