Hạt đậu tươi

 Đậu Cúc Tươi - 50Gr  Đậu Cúc Tươi - 50Gr
7,500₫
 Đậu Đỏ Tươi Hạt To - 50Gr  Đậu Đỏ Tươi Hạt To - 50Gr
8,500₫
 Đậu Mắt Ngọc Tươi - 50Gr  Đậu Mắt Ngọc Tươi - 50Gr
7,500₫
 Đậu Xanh Hà Lan Tươi - 50Gr  Đậu Xanh Hà Lan Tươi - 50Gr
22,000₫
 Hạt Đậu Trắng Tươi - 50Gr  Hạt Đậu Trắng Tươi - 50Gr
8,500₫