Trái cây cắt sẵn

Hết hàng
 Hộp Dưa Hấu  Hộp Dưa Hấu
24,000₫
Hết hàng
 Hộp Dưa Lưới  Hộp Dưa Lưới
49,000₫
 Hộp mận An Phước  Hộp mận An Phước
29,000₫
Hết hàng
 Hộp mix F1  Hộp mix F1
35,000₫

Hộp mix F1

35,000₫

 Hộp Ổi  Hộp Ổi
29,000₫

Hộp Ổi

29,000₫

Hết hàng
 Hộp Thanh Long Mix  Hộp Thanh Long Mix
29,000₫