Trái Cây Ngoại - Nha Trang

 Blueberry (Việt Quất) - Nha Trang  Blueberry (Việt Quất) - Nha Trang
135,000₫
Hết hàng
Cam Cara FS Trái cây tươi Cam Cara FS Trái cây tươi
109,000₫
 Cam Vàng Nhập Khẩu - Nha Trang  Cam Vàng Nhập Khẩu - Nha Trang
79,000₫
Chanh vàng nhập khẩu FS Trái cây tươi Chanh vàng nhập khẩu FS Trái cây tươi
105,000₫
 Cherry Đỏ - Nha Trang  Cherry Đỏ - Nha Trang
430,000₫
Hết hàng
 Cherry Vàng - Nha Trang  Cherry Vàng - Nha Trang
0₫
 Kiwi Vàng - Nha Trang  Kiwi Vàng - Nha Trang
169,000₫
Kiwi xanh Zespri Kiwi xanh Zespri
115,000₫
Lê Nam Phi FS Trái cây tươi Lê Nam Phi FS Trái cây tươi
95,000₫
Lê Hàn Quốc FS Trái cây tươi Lê Hàn Quốc FS Trái cây tươi
99,000₫
Hết hàng
Lựu đỏ FS Trái cây tươi Lựu đỏ FS Trái cây tươi
0₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
189,000₫
Hết hàng
Nho ngón tay FS Trái cây tươi Nho ngón tay FS Trái cây tươi
249,000₫
Hết hàng
Nho đỏ không hạt FS Trái cây tươi Nho đỏ không hạt FS Trái cây tươi
249,000₫
Hết hàng
Nho đỏ RED GOBLE FS Trái cây tươi Nho đỏ RED GOBLE FS Trái cây tươi
0₫
Nho kẹo FS Trái cây tươi Nho kẹo FS Trái cây tươi
259,000₫
Nho mẫu đơn FS Trái cây tươi Nho mẫu đơn FS Trái cây tươi
890,000₫
Nho xanh không hạt FS Trái cây tươi Nho xanh không hạt FS Trái cây tươi
269,000₫
 Quýt Úc - Nha Trang  Quýt Úc - Nha Trang
99,000₫
Hết hàng
Táo Ambrosia FS Trái cây tươi Táo Ambrosia FS Trái cây tươi
0₫