Trái Cây Ngoại - HCM

 Blueberry (Việt Quất) - HCM 125Gram  Blueberry (Việt Quất) - HCM 125Gram
120,000₫
 Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM 1KG  Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM 1KG
85,000₫
Chanh vàng nhập khẩu FS Trái cây tươi Chanh vàng nhập khẩu FS Trái cây tươi
45,000₫
 Cherry Đỏ Size 9.5 - HCM  Cherry Đỏ Size 9.5 - HCM
560,000₫
 Kiwi Vàng - HCM 1kg  Kiwi Vàng - HCM 1kg
189,000₫
Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi
118,000₫
Lê Nam Phi FS Trái cây tươi Lê Nam Phi FS Trái cây tươi
90,000₫
Lê Hàn Quốc FS Trái cây tươi Lê Hàn Quốc FS Trái cây tươi
38,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
79,000₫
Nho đỏ RED FS Trái cây tươi Nho đỏ RED FS Trái cây tươi
145,000₫
Nho đỏ không hạt FS Trái cây tươi Nho đỏ không hạt FS Trái cây tươi
158,000₫
 Quýt Úc (kg) - HCM 1KG  Quýt Úc (kg) - HCM 1KG
110,000₫
 Quýt Úc - HCM 500Gram  Quýt Úc - HCM 500Gram
55,000₫
Táo xanh Granny FS Trái cây tươi Táo xanh Granny FS Trái cây tươi
80,000₫