Trái cây hộp Single

 Hộp Dưa Hấu  Hộp Dưa Hấu
19,000₫
 Hộp Dưa Lưới  Hộp Dưa Lưới
61,000₫
 Hộp mận An Phước  Hộp mận An Phước
37,000₫
 Hộp xoài Thái / Tứ Qúy  Hộp xoài Thái / Tứ Qúy
55,000₫