Trái Cây Cắt

 Hộp Dưa Hấu  Hộp Dưa Hấu
30,000₫
 Hộp Dưa Lưới  Hộp Dưa Lưới
55,000₫
 Hộp mận An Phước  Hộp mận An Phước
45,000₫
 Hộp mix F1  Hộp mix F1
45,000₫

Hộp mix F1

45,000₫

 Hộp mix F2  Hộp mix F2
45,000₫

Hộp mix F2

45,000₫

 Hộp mix F3  Hộp mix F3
60,000₫

Hộp mix F3

60,000₫

 Hộp Mix F4  Hộp Mix F4
60,000₫

Hộp Mix F4

60,000₫

 Hộp Mix F5  Hộp Mix F5
60,000₫

Hộp Mix F5

60,000₫

 Hộp xoài Thái / Tứ Qúy  Hộp xoài Thái / Tứ Qúy
55,000₫