Trái cây Việt - Nha Trang

Trái Bơ FS Trái cây tươi Trái Bơ FS Trái cây tươi
130,000₫
Bưởi da xanh FS Trái cây tươi Bưởi da xanh FS Trái cây tươi
49,000₫
Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi
39,000₫
 Cam sành - Nha Trang Cam sành - Nha Trang
29,000₫
Chanh dây FS Trái cây tươi Chanh dây FS Trái cây tươi
25,000₫
Hết hàng
 Chôm Chôm Thái - Nha Trang Chôm Chôm Thái - Nha Trang
0₫
 Chuối Cau - Nha Trang Chuối Cau - Nha Trang
30,000₫
 Chuối Già - Nha Trang Chuối Già - Nha Trang
14,000₫
Dâu tây Newzealand FS Trái cây tươi Dâu tây Newzealand FS Trái cây tươi
360,000₫
Hết hàng
 Đu Đủ - Nha Trang Đu Đủ - Nha Trang
36,000₫
 Dừa Gọt Đế Sen - Nha Trang Dừa Gọt Đế Sen - Nha Trang
14,000₫
 Dưa Hấu - Nha Trang Dưa Hấu - Nha Trang
18,000₫
Hết hàng
 Dưa Lưới Dài - Nha Trang Dưa Lưới Dài - Nha Trang
0₫
 Dưa Lưới Tròn - Nha Trang Dưa Lưới Tròn - Nha Trang
65,000₫
Mâm xôi đen FS Trái cây tươi Mâm xôi đen FS Trái cây tươi
75,000₫
Mận An Phước FS Trái cây tươi Mận An Phước FS Trái cây tươi
45,000₫
Hết hàng
 Măng Cụt - Nha Trang Măng Cụt - Nha Trang
0₫
Hết hàng
 Mít Thái Lột - Nha Trang Mít Thái Lột - Nha Trang
95,000₫
Nhãn Thái FS Trái cây tươi Nhãn Thái FS Trái cây tươi
59,000₫
Ôỉ Lê FS Trái cây tươi Ôỉ Lê FS Trái cây tươi
23,000₫