Trái cây Việt - HCM

Trái Bơ FS Trái cây tươi Trái Bơ FS Trái cây tươi
120,000₫

Bơ - HCM

120,000₫

Bưởi da xanh FS Trái cây tươi Bưởi da xanh FS Trái cây tươi
64,500₫
Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi
57,000₫
 Cam Canh HCM Cam Canh HCM
65,000₫

Cam Canh HCM

65,000₫

 Cam sành - HCM Cam sành - HCM
35,000₫
Chanh dây FS Trái cây tươi Chanh dây FS Trái cây tươi
31,000₫
Hết hàng
 Chôm Chôm Thái - HCM Chôm Chôm Thái - HCM
0₫
 Chuối Cau - HCM Chuối Cau - HCM
27,500₫
 Chuối Già - HCM Chuối Già - HCM
14,000₫
Dâu tây Newzealand FS Trái cây tươi Dâu tây Newzealand FS Trái cây tươi
320,000₫
 Đu Đủ - HCM Đu Đủ - HCM
55,000₫
 Dừa Gọt Đế Sen - HCM Dừa Gọt Đế Sen - HCM
17,500₫
 Dưa Hấu - HCM Dưa Hấu - HCM
15,000₫
Hết hàng
 Dưa Lưới Dài - HCM Dưa Lưới Dài - HCM
0₫
 Dưa Lưới Tròn - HCM Dưa Lưới Tròn - HCM
61,000₫
Mâm xôi đen FS Trái cây tươi Mâm xôi đen FS Trái cây tươi
70,000₫
Mận An Phước FS Trái cây tươi Mận An Phước FS Trái cây tươi
37,000₫
Hết hàng
 Măng Cụt - HCM Măng Cụt - HCM
0₫
 Mít Thái Lột - HCM Mít Thái Lột - HCM
38,500₫
Nhãn Thái FS Trái cây tươi Nhãn Thái FS Trái cây tươi
60,000₫