Trái cây Việt - Hà Nội

Trái Bơ FS Trái cây tươi Trái Bơ FS Trái cây tươi
120,000₫
Hết hàng
Bưởi da xanh FS Trái cây tươi Bưởi da xanh FS Trái cây tươi
49,000₫
Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi Bưởi Năm roi FS Trái cây tươi
28,000₫
Hết hàng
 Cam sành - Hà Nội Cam sành - Hà Nội
24,000₫
Hết hàng
 Chanh Dây - Hà Nội Chanh Dây - Hà Nội
25,000₫
Hết hàng
 Chôm Chôm Thái - Hà Nội Chôm Chôm Thái - Hà Nội
0₫
Hết hàng
 Chuối Cau - Hà Nội Chuối Cau - Hà Nội
30,000₫
Hết hàng
 Chuối Già - Hà Nội Chuối Già - Hà Nội
14,000₫
Hết hàng
Dâu tây Newzealand FS Trái cây tươi Dâu tây Newzealand FS Trái cây tươi
360,000₫
Hết hàng
 Đu Đủ - Hà Nội Đu Đủ - Hà Nội
36,000₫
Hết hàng
 Dừa Gọt Đế Sen - Hà Nội Dừa Gọt Đế Sen - Hà Nội
14,000₫
Hết hàng
 Dưa Hấu - Hà Nội Dưa Hấu - Hà Nội
18,000₫
Hết hàng
 Dưa Lưới Dài - Hà Nội Dưa Lưới Dài - Hà Nội
0₫
 Dưa Lưới Tròn - Hà Nội Dưa Lưới Tròn - Hà Nội
59,000₫
Hết hàng
Mâm xôi đen FS Trái cây tươi Mâm xôi đen FS Trái cây tươi
75,000₫
Hết hàng
Mận An Phước FS Trái cây tươi Mận An Phước FS Trái cây tươi
45,000₫
Hết hàng
 Măng Cụt - Hà Nội Măng Cụt - Hà Nội
0₫
Hết hàng
 Mít Thái Lột - Hà Nội Mít Thái Lột - Hà Nội
95,000₫
Hết hàng
Nhãn Thái FS Trái cây tươi Nhãn Thái FS Trái cây tươi
59,000₫
Hết hàng
Ôỉ Lê FS Trái cây tươi Ôỉ Lê FS Trái cây tươi
20,000₫