Sản Phẩm Nổi Bật

Bưởi da xanh FS Trái cây tươi Bưởi da xanh FS Trái cây tươi
60,000₫
 Cam sành - HCM 1KG  Cam sành - HCM 1KG
30,000₫
 Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM 1KG  Cam Vàng Nhập Khẩu - HCM 1KG
85,000₫
Chanh vàng nhập khẩu FS Trái cây tươi Chanh vàng nhập khẩu FS Trái cây tươi
45,000₫
 Chôm Chôm Thái - HCM 1KG  Chôm Chôm Thái - HCM 1KG
65,000₫
 Dưa Hấu Long An - HCM 2,5KG  Dưa Hấu Long An - HCM 2,5KG
32,000₫
 Kiwi Vàng - HCM 500g  Kiwi Vàng - HCM 500g
200,000₫
Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi Kiwi xanh Zespri FS Trái cây tươi
118,000₫
Mận An Phước FS Trái cây tươi Mận An Phước FS Trái cây tươi
45,000₫
 Măng Cụt - HCM 500Gr  Măng Cụt - HCM 500Gr
57,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
79,000₫
Nho đỏ RED FS Trái cây tươi Nho đỏ RED FS Trái cây tươi
145,000₫
Ôỉ Lê FS Trái cây tươi Ôỉ Lê FS Trái cây tươi
24,000₫
 Quýt Úc - HCM 500Gram  Quýt Úc - HCM 500Gram
55,000₫
 Sầu Riêng Ri 6 - HCM 3KG  Sầu Riêng Ri 6 - HCM 3KG
350,000₫
Thanh long đỏ FS Trái cây tươi Thanh long đỏ FS Trái cây tươi
15,000₫
Thanh long trắng FS Trái cây tươi Thanh long trắng FS Trái cây tươi
30,000₫
 Vải thiều - HCM 1KG  Vải thiều - HCM 1KG
70,000₫