Sản Phẩm Bán Chạy

 Cam sành - HCM 1KG  Cam sành - HCM 1KG
30,000₫
 Cherry Đỏ Size 9.5 - HCM  Cherry Đỏ Size 9.5 - HCM
560,000₫
 Chôm Chôm Thái - HCM 1KG  Chôm Chôm Thái - HCM 1KG
65,000₫
 Dưa Lưới Tròn - HCM 1,3KG  Dưa Lưới Tròn - HCM 1,3KG
70,000₫
 Kiwi Vàng - HCM 500g  Kiwi Vàng - HCM 500g
200,000₫
 Măng Cụt - HCM 500Gr  Măng Cụt - HCM 500Gr
57,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
79,000₫
 Sầu Riêng Ri 6 - HCM 3KG  Sầu Riêng Ri 6 - HCM 3KG
350,000₫
 Vải thiều - HCM 1KG  Vải thiều - HCM 1KG
70,000₫