Sản phẩm Bán chạy

Bưởi da xanh FS Trái cây tươi Bưởi da xanh FS Trái cây tươi
64,500₫
 Dưa Lưới Tròn - HCM  Dưa Lưới Tròn - HCM
61,000₫
 Kiwi Vàng - HCM  Kiwi Vàng - HCM
169,000₫
Lê Hàn Quốc FS Trái cây tươi Lê Hàn Quốc FS Trái cây tươi
58,500₫
Nhãn Thái FS Trái cây tươi Nhãn Thái FS Trái cây tươi
60,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
159,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
171,000₫
Nho đen không hạt FS Trái cây tươi Nho đen không hạt FS Trái cây tươi
189,000₫
 Nho Kẹo Mỹ (kg) - HCM  Nho Kẹo Mỹ (kg) - HCM
249,000₫
Hết hàng
Nho xanh không hạt FS Trái cây tươi Nho xanh không hạt FS Trái cây tươi
239,000₫
 Quýt Úc (kg) - HCM  Quýt Úc (kg) - HCM
119,000₫
Táo Envy FS Trái cây tươi Táo Envy FS Trái cây tươi
189,000₫
 Xoài Hòa Lộc - HCM  Xoài Hòa Lộc - HCM
55,000₫