Sản phẩm Bán chạy

 Bưởi Da Xanh (kg) Bưởi Da Xanh (kg)
49,000₫
 Dưa Lưới Tròn (kg) Dưa Lưới Tròn (kg)
65,000₫
 Kiwi Vàng (kg) Kiwi Vàng (kg)
169,000₫
 Lê NASHI Hàn Quốc (kg) Lê NASHI Hàn Quốc (kg)
95,000₫
 Nhãn Thái (kg) Nhãn Thái (kg)
55,000₫
 Nho Đen Không Hạt (kg) Nho Đen Không Hạt (kg)
169,000₫
 Nho Đen Không Hạt (kg) Nho Đen Không Hạt (kg)
159,000₫
 Nho Kẹo Mỹ (kg) Nho Kẹo Mỹ (kg)
249,000₫
Hết hàng
 Nho Xanh Không Hạt (kg) Nho Xanh Không Hạt (kg)
264,000₫
 Quýt Úc (kg) Quýt Úc (kg)
119,000₫

Quýt Úc (kg)

119,000₫

 Táo Envy (kg) Táo Envy (kg)
189,000₫

Táo Envy (kg)

189,000₫

 Xoài Hòa Lộc (kg) Xoài Hòa Lộc (kg)
65,000₫