Combo Trái cây Hằng ngày

 Combo Nho không hạt  Combo Nho không hạt
170,000₫
 Combo Trái cây Chấm muối  Combo Trái cây Chấm muối
128,000₫
 Combo Trái cây Gia Đình  Combo Trái cây Gia Đình
153,500₫
 Combo Trái cây Healthy  Combo Trái cây Healthy
221,500₫
 Combo Vitamin C  Combo Vitamin C
255,000₫