Tất cả sản phẩm

 Thơm Trái - HCM Thơm Trái - HCM
20,000₫
Hết hàng
 Vải thiều - HCM Vải thiều - HCM
0₫
Hết hàng
 Sầu Riêng Ri 6 - HCM Sầu Riêng Ri 6 - HCM
0₫
 Mít Thái Lột - HCM Mít Thái Lột - HCM
95,000₫
Hết hàng
 Măng Cụt - HCM Măng Cụt - HCM
0₫
 Dưa Hấu - HCM Dưa Hấu - HCM
16,000₫
 Đu Đủ - HCM Đu Đủ - HCM
36,000₫
 Chuối Già - HCM Chuối Già - HCM
14,000₫
 Chuối Cau - HCM Chuối Cau - HCM
30,000₫
Hết hàng
 Chôm Chôm Thái - HCM Chôm Chôm Thái - HCM
0₫
Mâm xôi đen FS Trái cây tươi Mâm xôi đen FS Trái cây tươi
70,000₫
Mâm xôi đỏ FS Trái cây tươi Mâm xôi đỏ FS Trái cây tươi
65,000₫
Mận An Phước FS Trái cây tươi Mận An Phước FS Trái cây tươi
40,000₫
Nhãn Thái FS Trái cây tươi Nhãn Thái FS Trái cây tươi
55,000₫
Thanh long đỏ FS Trái cây tươi Thanh long đỏ FS Trái cây tươi
28,000₫
 Quýt Đường - HCM Quýt Đường - HCM
40,000₫
Hết hàng
 Dưa Lưới Dài - HCM Dưa Lưới Dài - HCM
0₫
 Dưa Lưới Tròn - HCM Dưa Lưới Tròn - HCM
65,000₫
Trái Bơ FS Trái cây tươi Trái Bơ FS Trái cây tươi
120,000₫

Bơ - HCM

120,000₫

 Dừa Gọt Đế Sen - HCM Dừa Gọt Đế Sen - HCM
12,000₫